Nieuw op Ubuntu

Nico Veenkamp nico op veenkamp.nl
Wo Dec 29 04:40:44 CST 2004


Hmm, ok. diverse dingen uitgeprobeerd.
Wat er gebeurd is dit:
In Computer --> SystemConfiguration --> Netwerk heb ik de eth0 
ge-deactiveerd
Eerst zorgen dat de oude entry voor eth1 verwijderd is
Vervolgens een nieuwe entry gemaakt voor eth1, met als opdracht om 
automatisch DHCP te doen
Na enig wachten zie ik de entry verschijnen in mijn lijst
Ik activeer eth1, er verschijnt een vinkje bij Actief
Na ongeveer een seconde verdwijnt het vinkje weer
Resultaat --> geen netwerk verbinding

Het vervelende is ook dat wanneer ik de eth1 erin laat staan dan is 
ubuntu onbehoorlijk lang bezig met opstarten, na een (re)boot, en zit 
hij erg lang na te denken bij het configureren van de 
netwerkverbindingen. Vandaar dat ik eth1 er weer uitgooi, scheelt weer 
met opstarten.

Kortom, het werkt nog steeds niet. Ook al gegoogled, maar kom daar ook 
niet verder mee.
Ik geef het voorlopig maar op. :(

Nico

Martijn van de Streek wrote:

>On Wed, 29 Dec 2004, nicolas wrote:
>
> 
>
>>eth1   ieee 802.11g ESSID:"linksys" 
>>     Mode:Managed Channel:11 Access Point: 00:0C:41:9D:9A:3E 
>>     Bit Rate=54Mb/s  Tx-Power=20 dBm  
>>     RTS thr:off  Fragment thr:off
>>     Power Management:off
>>     Link Quality=95/100 Signal level=-29 dBm Noise level=-256 dBm
>>     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
>>     Tx excessive retries:0 Invalid misc:510  Missed beacon:0
>>
>>eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:9F:4D:7D:E4 
>>     inet addr:192.168.1.107 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
>>     inet6 addr: fe80::2c0:9fff:fe4d:7de4/64 Scope:Link
>>     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
>>     RX packets:12213 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>>     TX packets:10307 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:10
>>     collisions:0 txqueuelen:1000 
>>     RX bytes:7393959 (7.0 MiB) TX bytes:866538 (846.2 KiB)
>>     Interrupt:6 
>>  
>>
>
>Je hebt nu een IP op je eth0, maar wireless is eth1. Dit kun je in de
>netwerkconfiguratie-tool aanpassen (zet eerst de eth0 uit, maak dan een
>nieuwe verbinding voor eth1)
>
>Martijn
> 
>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nico.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 241 bytes
Desc: niet beschikbaar
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20041229/6fe63efc/nico.vcf


More information about the ubuntu-nl mailing list