[ubuntu-my] [Blueprint forums-ubuntu-com-my] Re-arrangement and redesign of Ubuntu Malaysia Forums

susah sebut susahsebut at gmail.com
Wed Feb 1 15:46:38 UTC 2012


Blueprint changed by susah sebut:

Whiteboard changed:
- Cadangan saya:
- 1 -  keluarkan bahagian related discussion 
+ Cadangan:
+ 1 -  keluarkan bahagian related discussion
  http://forums.ubuntu.com.my/viewforum.php?f=13
  kerana subtopic yang di utarakan di dalam bahagian  tersebut adalah lebih baik ditanya di dalam topik utama mengikkut versi ubuntu tertentu. Manakala mana2 topik yang tidak sesuai dibincangkan dalam forum utama telah terdapat bantuan umum untuknya.

-- 
Re-arrangement and redesign of Ubuntu Malaysia Forums
https://blueprints.launchpad.net/ubuntu-my/+spec/forums-ubuntu-com-myMore information about the Ubuntu-my mailing list