[ubuntu-my] FW: JEMPUTAN MENYERTAI PAMERAN HARI PERISIAN SUMBER TERBUKA

Khairul Aizat Kamarudzzaman fenris at ubuntu.com
Fri Oct 8 14:19:01 BST 2010


Hi Guys,
Anyone who can volunteer to manning Ubuntu-my booth on 12-13th October next
week ? 

Regards,

Khairul Aizat Kamarudzzaman
http://launchpad.net/~fenris
fenris at ubuntu.com
+6012.659.5675

From: Dzulhusni Anjang Ab Rahman <DZULHUSNI at moe.gov.my>
Date: Thu, 7 Oct 2010 16:15:21 +0800
To: Khairul Aizat Kamarudzzaman <khairul at bis-asiapac.com>
Cc: Urusetia OSS Day 2010 <ossday2010 at moe.gov.my>
Subject: JEMPUTAN MENYERTAI PAMERAN HARI PERISIAN SUMBER TERBUKA

Salam 1 Malaysia,
 
Booth yang disediakan untuk Komuniti UBUNTU bernombor 10.
 
 
 
 
 Sekali lagi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mengucapkan ribuan terima
kasih atas sokongan kepada Hari Perisian Sumber Terbuka KPM.
 
Sukacitanya kami ingin memaklumkan perkara-perkara berikut:
 
1. PERUBAHAN ATURCARA MAJLIS
Untuk makluman pihak tuan Hari Perisian Sumber Terbuka ini telah digabungkan
dengan Majlis Pelancaran Dasar ICT Dalam Pendidikan yang akan dirasmikan
oleh Y.A.B. Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin bin Hj. Mohd. Yassin, Timbalan
Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia. YAB TPM akan
merasmikan pameran OSS Day dan melawat tapak pameran. Aturcara majlis
terkini adalah seperti di Lampiran Aturcara Majlis.
 
2. SESI PEMBENTANGAN
Terlebih dahulu kami ingin memohon maaf kepada tuan/puan kerana kesan
daripada perubahan jadual telah tidak mengizinkan banyak sesi pembentangan.
Sesi pembentangan yang terpilih adalah seperti Lampiran Aturcara Majlis.
Walau bagaimanapun sekiranya tuan/puan masih berminat untuk pembentangan
kami akan menyediakan sesi Technology Update yang di hadiri oleh kakitangan
IT KPM pada hari Jumaat sakali setiap bulan.
 
3. PERSEDIAAN BOOTH
Pemasangan booth akan bermula pada 11 Oktober 2010 jam 9.30 pagi dan
dijangka mengambil masa selama 3 jam. Tuan/puan boleh mula memasuki booth
pada jam 2 petang hari yang sama. Memandangkan YAB TPM akan melawat booth,
tuan puan diminta untuk bersedia sekiranya booth tuan/puan dilawati oleh YAB
TPM.
 
4. DOOR GIFT DAN BROCHURE
Tuan/puan yang ingin menyumbang door gift/hadiah dan brochure untuk
dimasukkan ke dalam Registration Kit boleh menghantarnya selewat-lewatnya
pada Jumaat 8 Oktober 2010 bagi persdiapan di pihak kami.
 
5. KESELAMATAN
Auditorium akan dikunci setiap hari. Walau bagaimanapun peralatan yang
berharga seperti notebook dll. adalah tidak digalakkan untuk disimpan dalam
auditorium. Kami tidak dapat menjamin peralatan yang berharga dari sebarang
kehilangan.
 
6. PARKIR KENDERAAN
Kenderaan boleh diletakkan di kawasan letak kenderaan di belakang Auditorium
(Percuma). Pintu masuk dari sebelah luar Kompleks E atau dibelakang Blok E5
Walau bagaimanapun tuan/puan digalakkan menggunakan perkhidmatan PARK &
RIDE.
 
Sekian, terima kasih.
 
 
 
Dzulhusni bin Anjang Ab. Rahman
  Kementerian Pelajaran Malaysia
      Bahagian Pengurusan Maklumat
      Aras 3 & 4 Blok E11, Kompleks E
      Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
      62604 Putrajaya
 03-88843588 03-88895244
  http://www.moe.gov.my <http://www.moe.gov.my/>
1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan
 
Kementerian Pelajaran Malaysia is fully Exchange 2010

This E-mail is confidential.

It may also be legally privileged. If you are not the addressee you may not
copy, forward, disclose or use any part of it. If you received this message
in error, please delete it and all copies from your system and notify the
sender by return E-mail.

Internet Communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or
virus-free. The sender does not accept liability for any errors or omissions


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-my/attachments/20101008/c54d040e/attachment-0017.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 53616 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-my/attachments/20101008/c54d040e/attachment-0017.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.gif
Type: image/gif
Size: 417 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-my/attachments/20101008/c54d040e/attachment-0068.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.gif
Type: image/gif
Size: 426 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-my/attachments/20101008/c54d040e/attachment-0069.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.gif
Type: image/gif
Size: 380 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-my/attachments/20101008/c54d040e/attachment-0070.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image005.gif
Type: image/gif
Size: 495 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-my/attachments/20101008/c54d040e/attachment-0071.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image006.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4857 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-my/attachments/20101008/c54d040e/attachment-0017.jpg 


More information about the Ubuntu-my mailing list