[Bug 672122] Re: package flashplugin-nonfree 10.0.1.218 really9.0.262.0ubuntu1 failed to install/upgrade: Paketearen egoera inkoherentea da - berriro instalatu beharko zenuke, kentzen saiatu aurretik.

Koldo J. Garai 672122 at bugs.launchpad.net
Sun Nov 7 11:40:30 UTC 2010-- 
package flashplugin-nonfree 10.0.1.218 really9.0.262.0ubuntu1 failed to install/upgrade: Paketearen egoera inkoherentea da - berriro instalatu beharko  zenuke, kentzen saiatu aurretik.
https://bugs.launchpad.net/bugs/672122
You received this bug notification because you are a member of Mozilla
Bugs, which is subscribed to flashplugin-nonfree in ubuntu.
More information about the Ubuntu-mozillateam-bugs mailing list