Problem with Transmission package

Nicolas Valcarcel nvalcarcel at ubuntu-pe.org
Tue Jan 29 17:44:43 GMT 2008


Not present on any of my gutsy or hardy pbuilder's chroot environments,
did you "apt-get update" before trying to install?

On Tue, 2008-01-29 at 14:38 +0100, Bjorn Heesakkers wrote:
> Hello Maintainers,
> 
> I have a problem while installing transmission:
> root at complutter:/home/bjorn# apt-get install transmission
> Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
> Boom van vereisten wordt opgebouwd    
> Reading state information... Klaar
> Sommige pakketten konden niet geïnstalleerd worden. Dit kan betekenen dat u
> een onmogelijke situatie gevraagd hebt of dat u de 'unstable'-distributie 
> gebruikt en sommige benodigde pakketten nog vastzitten in 'incoming'.
> 
> Aangezien u slechts een enkele opdracht gegeven hebt is het zeer 
> waarschijnlijk dat het pakket gewoon niet installeerbaar is. U kunt dan
> best een foutrapport indienen voor dit pakket.
> De volgende informatie helpt u mogelijk verder:
> 
> De volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:
>  transmission: Vereisten: transmission-cli (>= 0.93.dfsg-2~gutsy1) maar het 
> zal niet geïnstalleerd worden
>         Vereisten: transmission-gtk (>= 0.93.dfsg-2~gutsy1) maar het 
> zal niet geïnstalleerd worden
> E: Niet-werkende pakketten:
> 
> Seems like the dependencies are broken.
> 
> Thanks,
> 
> Bjorn.
> 
-- 
aka nxvl
Peruvian LoCo Team
Key fingerprint = 8104 21CE A580 7EB7 5184 8DFF 6A3A D5DA 24DC 6AF5
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 24DC6AF5
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-motu/attachments/20080129/b35b2258/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-motu mailing list