[Ubuntu-lv] Fwd: ISACA ikgada konference 11.11.2011

Leo Truksans leo.truksans at lu.lv
Wed Nov 9 16:56:42 UTC 2011


Sveiki!

Piektdien ir kārtējā ISACA konference. Šis nav aicinājums, tikai info 
zināšanai.


-------- Original Message --------
Subject: 	ISACA ikgada konference 11.11.2011
Date: 	Wed, 9 Nov 2011 14:10:45 +0200
From: 	Juris Gailis <Juris.Gailis at HIPO.LV>
To: 	leo.truksans at lu.lv <leo.truksans at lu.lv>Labdien

Varat lūdzupārsūtīt zemāk minēto info. par Isaca konferenci Latvijas
Linux kopienas biedriem.

Otra lieta. Internetā atradu Risk Management of Free and Open Source
Software <http://www.fdic.gov/news/news/financial/2004/fil11404a.html>-
vadlīnijas kuras ir izdevis viens no ASV finanšu sektora regulatoriem.
Varbūt Jums interesēs biedriem.

Nezinu vidējo FOSS risku izpratnes līmeni Latvijā. Ja vadlīnijās ir
minētas visiem zināmas lietas, tad nav vērts citus IT cilvēkus – atvērtā
koda potenciālos lietotājus (u.c.) par tām informēt. Ja izpratnes
līmenis ir tāds, ka to vajadzētu celt, tadvarētu iztaisīt Isaca ikmēneša
semināru kura tēma būtu par atvērta koda riskiem, t.i. uz Isaca semināru
uzaicināt arī Linux kopienas, LATA, LAKA biedrus?Vai aizsūtiet šo
kopienu biedriem uz listēm un/vai publicēt kopienu tīmekļa vietnēs?

Ar cieņu,

Juris Gailis

*From:*members-bounces at lists.isaca.lv
<mailto:members-bounces at lists.isaca.lv>
[mailto:members-bounces at lists.isaca.lv] *On Behalf Of *Deniss Kalans
*Sent:* Thursday, October 27, 2011 8:28 PM
*To:* ISACA members
*Subject:* [ISACA Members] ISACA ikgada konference 11.11.2011

Labdien

Aicinām ikvienu informācijas tehnoloģiju un IT drošības nozares
pārstāvji, kā arī vienkārši IT drošības entuziastu uz *ISACA ikgada
konferenci*, kas norisināsies *2011.gada 11.novembrī* Latvijas
Universitātes Lielajā aulā (*Raiņa bulvārī 19, Rīgā*). Šogad pasākums
notiek 16. reizi un tā galvenais mērķis ir speciālistu pieredzes un
zināšanu apmaiņa informācijas tehnoloģiju drošības un audita jomās.Ivo Ivanovs, Biedrības „ISACA Latvijas nodaļa” prezidents: „Profesionāla
informāciju tehnoloģiju (IT) pārvaldība ir viens no galvenajiem
priekšnosacījumiem sekmīgai attīstībai, gan katram uzņēmumam un
organizācijai atsevišķi, gan valstij kopumā. Konference un profesionāļu
pieredzes apmaiņa dod iespēju apzināt, kādi esam Eiropas kontekstā, ko
esam paveikušu un pie kā vēl jāstrādā. Līdzšinējā pieredze liecina, ka
varam lepoties ar to, ka uzņēmumiem un organizācijām Latvijā tiek
piemērota pasaules IT pārvaldības labākā prakse un, ka Latvijas
speciālisti viennozīmīgi strādā tikpat efektīvi kā citu valstu labākie
eksperti šajā jomā.”
Šogad stājās spēkā jauns Informācijas tehnoloģiju drošības likums un
Nacionālās IT drošības padomes priekšsēdētājs sniegs ieskatu IT drošības
regulējumā, prezentējot esošās un plānotās izmaiņas.

Kopš 2011.gada 1.februāra Latvijā darbojas valdības un nacionālā IT
drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV <http://cert.lv/>.
Prezentācijā tiks apskatīts CERT.LV <http://cert.lv/> paveiktais,
aktuālā situācija elektroniskās informācijas telpā Latvijā un iegūtā
pieredze pēc pirmajām organizētajām tehniskajām IT drošības mācībām.

Šogad aicinājām dalīties pieredzē ne vien vietējos IT drošības
profesionāļus, bet arī pārstāvjus no kaimiņvalstīm. NATO Cooperative
Cyber Defence Centre of Excellence pārstāvis informēs par Igaunijas
pieredzi cīņā pret kibernoziegumiem. Prezentācijas laikā tiks sniegta
informācija arī par citu valstu pieredzi.

Detalizētāk ar *konferences programmu* var iepazīties klāt pievienotajā
*pielikumā*.

*Dalība* konferencē ir*bez maksas*. *Reģistrācija* konferencei –
http://www.isaca.lv/konference2011

Ar cieņu,
Informācijas sistēmu audita un kontroles asociācija

Starptautiskā organizācija ISACA ir dibināta 1967. gadā un šobrīd tā
apvieno vairāk kā 95 000 profesionāļus informācijas tehnoloģiju
pārvaldībā, drošībā un auditā no vairāk kā 160 valstīm. ISACA nodrošina
sertifikātus CISA (Certified Information Systems Auditor – Sertificēts
Informācijas Sistēmu Auditors), CISM (Certified Information Security
Manager), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) un CRISC
(Certified in Risk and Information Systems Control). ISACA Latvijas
nodaļa, kura šobrīd apvieno vairāk kā 100 profesionāļus IT un
informācijas drošības jomā, Latvijā darbojas vairāk kā desmit gadus.


------------------------------------------------------------------------
Šīs e-pasta vēstules un tai pievienoto pielikumu saturs ir konfidenciāls
un paredzēts tikai norādītajiem adresātiem. Pilnīga vai daļēja
iepazīšanās ar tās saturu, vēstules un tai pievienoto pielikumu
izmantošana vai tālāka izplatīšana personām, kurām tā nav adresēta, ir
stingri aizliegta un pretlikumīga. Ja esat saņēmis šo vēstuli kļūdas
dēļ, lūdzam nekavējoties sazināties ar sūtītāju, nosūtot atbildes
e-pasta vēstuli, un pēc tam vēstuli izdzēst (ieskaitot visus pielikumus).
Pateicamies par sadarbību!

This communication and its attachments are sent in confidence to the
named recipients only. If you are not the named recipient, any use,
disclosure or copying of this communication and its attachments is
strictly prohibited and illegal. If you have received this communication
in error please notify the sender immediately by e-mail and delete the
communication (including any attachments).
Thank you for co-operation!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ISACA konference 2011.pdf
Type: application/pdf
Size: 202765 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-lv/attachments/20111109/5824d104/attachment-0001.pdf>


More information about the Ubuntu-lv mailing list