[Ubuntu-lv] Ubuntu-lv Digest, Vol 22, Issue 1

gabis graiksts at gmail.com
Tue May 5 07:58:35 BST 2009


Manuprāt, tā ideja ar ekrānu ir gluži lieka.

gabis

2009/5/1 ubuntu-lv-request <ubuntu-lv-request at lists.ubuntu.com>

> Send Ubuntu-lv mailing list submissions to
>    ubuntu-lv at lists.ubuntu.com
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>    https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-lv
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>    ubuntu-lv-request at lists.ubuntu.com
>
> You can reach the person managing the list at
>    ubuntu-lv-owner at lists.ubuntu.com
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of Ubuntu-lv digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. Re: Jaun? Ubuntu.lv lapas versija (J?nis Rub?evskis)
>  2. Re: Jaun? Ubuntu.lv lapas versija (Gatis Tomsons)
>  3. Re: Jaun? Ubuntu.lv lapas versija (J?nis Rub?evskis)
>  4. Re: Jaun? Ubuntu.lv lapas versija (Raivis Dejus)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Thu, 30 Apr 2009 14:45:18 +0300
> From: J?nis Rub?evskis <koko at netparks.lv>
> Subject: Re: [Ubuntu-lv] Jaun? Ubuntu.lv lapas versija
> To: Ubuntu Latvijas kopiena <ubuntu-lv at lists.ubuntu.com>
> Message-ID: <49F98F4E.6080508 at netparks.lv>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
>
> A neb?tu viegl?k uztais?t subdom?nu? Ja vajag, es uz to servu varu kaut
> vai ubuntu.everybody.lv noforvard?t! Tikai aliasu tad iemet apache
> konfig?!
>
> Raivis Dejus wrote:
> > Sveiki!
> >
> > Gribu nodot j?su izv?rt??anai jaun?s ubuntu.lv <http://ubuntu.lv>
> > lapas versiju. Jebkuri koment?ri tiek laipni gaid?ti, lai n?kam?s
> > ned??as beig?s m?s var?tu ?o lapu prezent?t p?r?jiem interneta
> > lietot?jiem.
> >
> > *K? atv?rt testa ubuntu.lv <http://ubuntu.lv> versiju?*
> > 1. Jums j?su hosts fail? j?ieraksta sekojo?a rindi?a:
> > 85.254.213.194 ubuntu.lv <http://ubuntu.lv> www.ubuntu.lv
> > <http://www.ubuntu.lv>
> > S?k?k par hosts failu: http://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_file
> > 2. kad tas izdar?ts veram va?? adresi www.ubuntu.lv
> > <http://www.ubuntu.lv> un jums atv?rsies jaun? lapa. (ekr?natt?ls
> > pielikum?)
> >
> >
> > Iesp?jas redi??t lapu un pievienot taj? papildus info ir pieejamas
> > sazinoties ar listi, mani, vai P?teri Kri?j?ni.
> >
> > Pieeja Google Analytics statistikai ir ieg?stama sazinoties ar mani.
> >
> > --
> > Ar cie?u,
> > Raivis Dejus
> > ------------------------
> > + 371 26457260
> >
> >
> > ------------------------------------------------------------------------
> >
>
> --
> Ar cie?u,
> J?nis Rub?evskis,
> SIA "X IT",
> +37126131758,
> janis.rublevskis at x-it.lv
> http://x-it.lv
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Thu, 30 Apr 2009 14:58:29 +0300
> From: Gatis Tomsons <gatis.tomsons at gmail.com>
> Subject: Re: [Ubuntu-lv] Jaun? Ubuntu.lv lapas versija
> To: Ubuntu Latvijas kopiena <ubuntu-lv at lists.ubuntu.com>
> Message-ID: <1241092709.28180.1.camel at gatis-laptop>
> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>
> Pirmais kas iekr?t ac?s, ka fonti ir par maziem un visp?r var?ja b?t
> citi fonti. Inform?cijas zi?? te protams ir vair?k utt., bet kaut kas no
> dizaina tr?kst, lai piesaist?tu cilv?kus - kaut nedaudz.
>
> C , 2009-04-30 14:38 +0300, Raivis Dejus rakst?ja:
> > Sveiki!
> >
> > Gribu nodot j?su izv?rt??anai jaun?s ubuntu.lv lapas versiju. Jebkuri
> > koment?ri tiek laipni gaid?ti, lai n?kam?s ned??as beig?s m?s var?tu
> > ?o lapu prezent?t p?r?jiem interneta lietot?jiem.
> >
> > K? atv?rt testa ubuntu.lv versiju?
> > 1. Jums j?su hosts fail? j?ieraksta sekojo?a rindi?a:
> > 85.254.213.194 ubuntu.lv www.ubuntu.lv
> > S?k?k par hosts failu: http://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_file
> > 2. kad tas izdar?ts veram va?? adresi www.ubuntu.lv un jums atv?rsies
> > jaun? lapa. (ekr?natt?ls pielikum?)
> >
> >
> > Iesp?jas redi??t lapu un pievienot taj? papildus info ir pieejamas
> > sazinoties ar listi, mani, vai P?teri Kri?j?ni.
> >
> > Pieeja Google Analytics statistikai ir ieg?stama sazinoties ar mani.
> >
> > --
> > Ar cie?u,
> > Raivis Dejus
> > ------------------------
> > + 371 26457260
> >
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Thu, 30 Apr 2009 15:09:04 +0300
> From: J?nis Rub?evskis <koko at netparks.lv>
> Subject: Re: [Ubuntu-lv] Jaun? Ubuntu.lv lapas versija
> To: Ubuntu Latvijas kopiena <ubuntu-lv at lists.ubuntu.com>
> Message-ID: <49F994E0.7020805 at netparks.lv>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
>
> Piln?gi piekr?tu gatim par fontu lielumu. Tekstu izm?riem es liktu ~
> 120%. No t? ari skat?tos t?l?k navig?cijai un virsrakstiem, ja visp?r
> virsrakstiem vajag. Pasp?l?jies ar to visu iek? firebug un saprat?si...
> Liel?ki fonti ?auj daudz viegl?k un ?tr?k las?t.
>
> Gatis Tomsons wrote:
> > Pirmais kas iekr?t ac?s, ka fonti ir par maziem un visp?r var?ja b?t
> > citi fonti. Inform?cijas zi?? te protams ir vair?k utt., bet kaut kas no
> > dizaina tr?kst, lai piesaist?tu cilv?kus - kaut nedaudz.
> >
> > C , 2009-04-30 14:38 +0300, Raivis Dejus rakst?ja:
> >
> >> Sveiki!
> >>
> >> Gribu nodot j?su izv?rt??anai jaun?s ubuntu.lv lapas versiju. Jebkuri
> >> koment?ri tiek laipni gaid?ti, lai n?kam?s ned??as beig?s m?s var?tu
> >> ?o lapu prezent?t p?r?jiem interneta lietot?jiem.
> >>
> >> K? atv?rt testa ubuntu.lv versiju?
> >> 1. Jums j?su hosts fail? j?ieraksta sekojo?a rindi?a:
> >> 85.254.213.194 ubuntu.lv www.ubuntu.lv
> >> S?k?k par hosts failu: http://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_file
> >> 2. kad tas izdar?ts veram va?? adresi www.ubuntu.lv un jums atv?rsies
> >> jaun? lapa. (ekr?natt?ls pielikum?)
> >>
> >>
> >> Iesp?jas redi??t lapu un pievienot taj? papildus info ir pieejamas
> >> sazinoties ar listi, mani, vai P?teri Kri?j?ni.
> >>
> >> Pieeja Google Analytics statistikai ir ieg?stama sazinoties ar mani.
> >>
> >> --
> >> Ar cie?u,
> >> Raivis Dejus
> >> ------------------------
> >> + 371 26457260
> >>
> >>
> >
> >
> >
>
> --
> Ar cie?u,
> J?nis Rub?evskis,
> SIA "X IT",
> +37126131758,
> janis.rublevskis at x-it.lv
> http://x-it.lv
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 4
> Date: Thu, 30 Apr 2009 18:02:48 +0300
> From: Raivis Dejus <raivis at wtf.lv>
> Subject: Re: [Ubuntu-lv] Jaun? Ubuntu.lv lapas versija
> To: Ubuntu Latvijas kopiena <ubuntu-lv at lists.ubuntu.com>
> Message-ID:
>    <9cd1dd8e0904300802j4717de35qd63bf507740103b0 at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> Uztais?ju lapu plat?ku, lai ieder?tos 1024x768 iz??irtsp?j? un palielin?ju
> fontus. Att?lu p?reju ieliku monitora bild?t?, k? ori?in?laj? Ubuntu lap?.
>
> V?l nedaudz j?padom? k? atsvaidzin?t "Satura izv?lni" s?nos un pogas
> auk?pus?. idejas?
>
> 2009/4/30 J?nis Rub?evskis <koko at netparks.lv>
>
> > Piln?gi piekr?tu gatim par fontu lielumu. Tekstu izm?riem es liktu ~
> > 120%. No t? ari skat?tos t?l?k navig?cijai un virsrakstiem, ja visp?r
> > virsrakstiem vajag. Pasp?l?jies ar to visu iek? firebug un saprat?si...
> > Liel?ki fonti ?auj daudz viegl?k un ?tr?k las?t.
> >
> > Gatis Tomsons wrote:
> > > Pirmais kas iekr?t ac?s, ka fonti ir par maziem un visp?r var?ja b?t
> > > citi fonti. Inform?cijas zi?? te protams ir vair?k utt., bet kaut kas
> no
> > > dizaina tr?kst, lai piesaist?tu cilv?kus - kaut nedaudz.
> > >
> > > C , 2009-04-30 14:38 +0300, Raivis Dejus rakst?ja:
> > >
> > >> Sveiki!
> > >>
> > >> Gribu nodot j?su izv?rt??anai jaun?s ubuntu.lv lapas versiju. Jebkuri
> > >> koment?ri tiek laipni gaid?ti, lai n?kam?s ned??as beig?s m?s var?tu
> > >> ?o lapu prezent?t p?r?jiem interneta lietot?jiem.
> > >>
> > >> K? atv?rt testa ubuntu.lv versiju?
> > >> 1. Jums j?su hosts fail? j?ieraksta sekojo?a rindi?a:
> > >> 85.254.213.194 ubuntu.lv www.ubuntu.lv
> > >> S?k?k par hosts failu: http://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_file
> > >> 2. kad tas izdar?ts veram va?? adresi www.ubuntu.lv un jums atv?rsies
> > >> jaun? lapa. (ekr?natt?ls pielikum?)
> > >>
> > >>
> > >> Iesp?jas redi??t lapu un pievienot taj? papildus info ir pieejamas
> > >> sazinoties ar listi, mani, vai P?teri Kri?j?ni.
> > >>
> > >> Pieeja Google Analytics statistikai ir ieg?stama sazinoties ar mani.
> > >>
> > >> --
> > >> Ar cie?u,
> > >> Raivis Dejus
> > >> ------------------------
> > >> + 371 26457260
> > >>
> > >>
> > >
> > >
> > >
> >
> > --
> > Ar cie?u,
> > J?nis Rub?evskis,
> > SIA "X IT",
> > +37126131758,
> > janis.rublevskis at x-it.lv
> > http://x-it.lv
> >
> >
> > --
> > Ubuntu-lv mailing list
> > Ubuntu-lv at lists.ubuntu.com
> > Modify settings or unsubscribe at:
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-lv
> >
>
>
>
> --
> Ar cie?u,
> Raivis Dejus
> ------------------------
> + 371 26457260
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-lv/attachments/20090430/aa3fe3e7/attachment-0001.htm
>
> ------------------------------
>
> --
> Ubuntu-lv mailing list
> Ubuntu-lv at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-lv
>
>
> End of Ubuntu-lv Digest, Vol 22, Issue 1
> ****************************************
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-lv/attachments/20090505/c9b6e451/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-lv mailing list