Ass des Mailinglist nach aktiv?

Raeknouhl raeknouhl at gmail.com
Sun Aug 24 12:52:32 BST 2008


Ma den pst kuckt io lo mool Admin Rechter fier des Mailinglist ze kréien
an dann kucken mer weider waat matt deser Mailinglescht gemeet gett.
Enner aanerem kann den pst dann kucken wéivill Leid iwwerhaapt an deser
Mailinglescht angedroen sinn. Kann io sinn dass wann mer Pech hunn just
mier 3 bislang hei ungemellt sinn -.-

MFG,
Raeknouhl
More information about the Ubuntu-lu mailing list