Ass dess Mailinglist nach aktiv?

pst pst at libre.lu
Fri Aug 22 19:09:27 BST 2008


Hi,

Well yes it's a special/difficult situation, but I'm trying to find out
how to change these admin tasks to me temporarily. Afterwards we can
find a new person willing to take the charge...

...eh sorry lo hun ech op englesch geschriwwen, mee ech mengen dir misst
daat awer all verstoen, oder?

Ech mellen mech esou ballech eppes neies wees.

ciao,
pst

Raeknouhl wrote:
> Moien mool als éischt.
> Ech sinn den Flick Ritchie an benotzen ongeféier säit gläisch 2 Wochen
> Ubuntu.
> Beim sichen funn Mailinglist fier Ubuntu sinn ech op dess Mailinglist
> gestouss.
> Beim genauen ukucken hunn ech rausfonnt dass den Admin funn deser
> Mailinglist den Bob Hentges ass, funn deem ech awa wees dass en nemméi
> ennert eis weilt... Éiser sengem Undenken.
> 
> Dowéinst kumm mier d'Froo op: Wien ass nach an deser Mailinglist? An
> wann io, wéi steet ett em se?
> 
> MFG,
> Raeknouhl
> 
> 
More information about the Ubuntu-lu mailing list