Kaip?

Mantas sirexas at gmail.com
Pen Lapkr 26 16:53:47 GMT 2010


Jei čia apie tuos, kuriems nesuteikta rašymo teisė, tai tiesiog suteik
tiems failams tokią teisę.

Terminale, tai gali padaryti taip:

 chmod +w failas

Nautilus'e, tai gali padaryti taip:

 1. dešiniu pelės klavišu paspausk ant failo
 2. pasirink „Savybės“ - „Leidimai“
 3. Nurodyk prieigą „Rašyti ir skaityti“

2010.11.26 18:37, Jurgis Pralgauskis rašė:
> jei čia kalba apie tuos, kurie tiesiai atidaryti iš Firefox,
> iš pradžių padaryk Save As (Išsaugoti taip...)
> 
> 2010/11/26 Vidmantas Mickevicius <vidmiks at gmail.com>:
>> kaip galiu redaguoti read only failus?
>> --
>> Ubuntu-lt mailing list
>> Ubuntu-lt at lists.ubuntu.com
>> Modify settings or unsubscribe at:
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-lt


-- 
         Mantas aka sirex
   __o                  /\
  _ \<,_  -- launchpad.net/~sirex -- /\/ \
___(_)/_(_)_____________________________/_/  \
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 262 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-lt/attachments/20101126/b0b1ceed/attachment.pgp