Hardy release party planas

Mantas sirexas at gmail.com
Ant Kov 25 16:07:57 GMT 2008


Perkėliau visą OOCalc informaciją į wiki. Tikiuosi bus aiškiau kuo ir kas turėtu
pasirūpinti. Jei padariau kokių klaidų – feel free to fix it :)

Taip pat, būtų gerai, kad kiekvienas atitinkamai atnaujintų savo užduočių būklę.

Viskas patalpinta adresu:

  https://wiki.ubuntu.com/LithuanianTeam/HardyReleasePartyOn 2008-03-19 09:32, Mantas wrote:
> On 2008-03-18 09:42, Mantas wrote:
> > Vakar parašiau laišką Algimantui Juozapavičiui dėl VU MIF patalpų. Tačiau
> > atsakymo dar nesulaukiau.
> 
> Sužinojau, kad VU MIF dabar yra Velykinės atostogos ar kažkas panašaus.
> Dėstytojai darbą pradės nuo kitos savaitės, po Velykų, trečiadienį. Todėl
> informaciją apie patalpas VU MIF ko gero pavyks sužinoti tik kitą savaitę
> trečiadienį.
> 
> 
> 
> -- 
> Mantas aka sirex
>   OpenID:   getopenid.com/sirex
>   PGP Key:  http://sirex.raguvele.lt/pubkey.asc
>   Blog:    http://sirex.raguvele.lt/
> Ubuntu - Linux for human beings
> 
> Premature optimization is the root of all evil Tony Hoare Though often attributed to Donald Knutt.
> -- 
Mantas aka sirex
  OpenID:   getopenid.com/sirex
  PGP Key:  http://sirex.raguvele.lt/pubkey.asc
  Blog:    http://sirex.raguvele.lt/
Ubuntu - Linux for human beings

"Special cases aren't special enough to break the rules." – The Python Philosophy.


"Now is better than never." – The Python Philosophy.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Negalima
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-lt/attachments/20080325/86282efe/attachment.pgp