LoCo reinkarnacija

Mantas sirexas at gmail.com
Ant Kov 4 08:37:19 GMT 2008


On 2008-03-04 10:28, Tomas Tamosaitis wrote:
> 1 išsiaiškinti žmogeliukus kurie yra kažkuo prisidėję prie Ubuntu ar net
> šiaip linux ir pamėginti juo įkalbėti jungtis prie diskusijos ir LoCo
> team

Mano žiniomis prie Ubuntu Lietuvoje daugiausiai yra prisidėję:

  Tomas Žeimys    - ubuntu.lt svetainės autorius ir šiaip organizatorius.

  Mantas Kriaučiūnas - Baltix developeris ir tuo pačiu įdėjęs nemažai
            pastangų pritaikant Ubuntu Lietuvos poreikiams.-- 
Mantas aka sirex
  OpenID:   getopenid.com/sirex
  PGP Key:  http://sirex.raguvele.lt/pubkey.asc
  Blog:    http://sirex.raguvele.lt/
Ubuntu - Linux for human beings

"There should be one -- and preferably only one -- obvious way to do it." – The Python Philosophy.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Negalima
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-lt/attachments/20080304/350f9343/attachment.pgp