[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு லுசிட் பீட்டா - iok இல் தீர்க்கப்பட வேண்டிய வழு ஒன்று.

suji A suji87.msc at gmail.com
Tue Apr 27 05:56:22 BST 2010


இந்த பிழை iok-1.3.10 -ல் திருத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது லுசிட் லினக்ஸில்
இருப்பது iok-1.3.9, விரைவில் இது update செய்யப்படும்.

2010/4/16 கா. சேது | කා. සේතු | K. Sethu <skhome at gmail.com>

> நான் தாக்கல் செய்துள்ள
> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/iok/+bug/563635 வழு அறிக்கை
> வாசிக்கவும்.
>
> உபுண்டு 10.04 (லுசிட் லின்க்ஸ்) பீட்டா-2 இல் சோதிக்கையில் நான்
> கண்டறிந்தது; iok on-screen keyboard இல் Tamil (அது m17n இலுள்ள
> இன்ஸ்கிரிப்ட்) மற்றும்  xkb-Tamil, xkb-Tamil Unicode ஆகியன
> இயங்குகின்றன. ஆனால் மேலுமொரு புதிதாக உள்ளடக்கப்பட்ட xkb-Tamil Keyboard
> with Numerals மட்டும் iok வழி இயக்கவியலாமை உள்ளது.
>
> சுஜி மற்றும் ஆமாச்சு  அவ் அறிக்கைக்கு bug-assignee ஆக தங்கள் இருவரில்
> ஒருவர் பெயர் முன்வைப்போமா அல்லது வேறு யாராவது எனில் அங்கு அவ்வாறு
> நியமிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேனf.
>
> மேலும் xkb இலும் iok இலும் தமிழ் வி.ப. க்களின் பெயர்கள் சீரமைக்க
> வேண்டும் எனவும் கருதுகிறேன். அது பற்றி பின்னர் எனது கருத்துக்களை
> எழுதுவேன்.
>
> ~சேது
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>-- 
Regards,
Suji A.

http://suji25.wordpress.com/
http://innovativegals.wordpress.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20100427/8aa3ffef/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list