[உபுண்டு_தமிழ்]பயனரின் பார்வையில் - நிலவரம்

கா. சேது | කා. සේතු | K. Sethu skhome at gmail.com
Sat Sep 5 20:36:15 BST 2009


2009/9/6 கா. சேது | කා. සේතු | K. Sethu <skhome at gmail.com>:
> (அல்லது /etc/apt/sறorces.list இல் comment செய்யப்பட வேண்டும்)

திருத்தம் :
/etc/apt/sources.list

~சேது


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list