[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு 9.10 கருமிக் கோவாலா வெளியிடப்பட்டது..

கா. சேது | කා. සේතු | K. Sethu skhome at gmail.com
Thu Oct 29 16:13:33 GMT 2009


2009/10/29 Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com>:
> கே டாரன்ட்ல அருமையா இறங்குது!
> திவா
>

நானும் முதல K-Torrent. ஆனா சில மாதங்கள் முன் Deluge பற்றி மயூரனிடம்
இருந்து தெரிஞ்சு பயன்படுத்தப் பார்த்தேன்ற். அதற்கு பிறகு Deluge தான்

~சேது

>
> 2009/10/29 ramadasan <amachu at ubuntu.com>:
>> வணக்கம்,
>>
>> உபுண்டு கருமிக் கோவாலா 9.10 வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பதிவிறக்கி பயன்படுத்தி
>> பகிர்ந்து பரப்பி பங்களியுங்கள்...
>>
>> http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
>>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list