[உபுண்டு_தமிழ்]சேலத்தில் அக்டோபர் 11 - உபுண்டு அறிமுக நிகழ்ச்சி..

ramadasan amachu at ubuntu.com
Fri Oct 2 10:06:03 BST 2009


வணக்கம்,

வரும் பதினோறாம் தேதி சேலத்தில் உபுண்டு அறிமுக நிகழச்சி நடைபெற உள்ளது.

விரிவான விவரங்கள் விரைவில்.

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list