[உபுண்டு_தமிழ்]கரு: கணினி தமிழ் பேசுமா?

Elanjelian Venugopal tamiliam at gmail.com
Wed Nov 4 15:19:23 GMT 2009


வணக்கம்.

சுமார் 10 நாள்களுக்கு முன்னர் இங்கு மொழியியல் மாநாடு ஒன்று நடைபெற்றது. நான்
அங்கு படைத்த கட்டுரையை இம்மடலுடன் உங்கள் பார்வைக்காக இணைத்துள்ளேன்.

நன்றி,
வே. இளஞ்செழியன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20091104/32ef9c2d/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ????? ????? ??????.pdf
Type: application/pdf
Size: 132066 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20091104/32ef9c2d/attachment-0001.pdf 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list