[உபுண்டு_தமிழ்]வாராந்திர உரையாடல்

பத்மநாதன் indianathann at gmail.com
Sat May 30 10:05:46 BST 2009


எல்லோருக்கும் வணக்கம். உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் சார்பில்
irc.freenode.in எனும் கூடத்தில் #ubutnu-tam எனும் அறையில் ஞாயிறுதோறும்
மாலை 4 மணி முதல் 5 மணிவரை கூட்டமும் கலந்துரையாடலும் நடந்து வருவது
அனைவரும் அறிந்ததே. வரும் வாரம் பயனர் பார்வையில்-துவக்க கையேடு தற்போதைய
நிலவரம் மற்றும் உபுண்டு குறு/பெரு வட்டு வடிவமைப்பு பற்றி
விவாதிக்கப்படுகிறது. எல்லோரும் தவறாது கலந்துகொள்ளவும்.


பத்மநாதன்


-- 

Padhu,
Pollachi.


Knowledge is power !

"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090530/54a8abe6/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list