[உபுண்டு_தமிழ்]கடந்த வார கூட்டம் - உரையாடல்

mettur salem metturmohan2009 at gmail.com
Thu Mar 19 08:33:09 GMT 2009


Dear Padmanaban,

That 's I already done it its open some html pages only i am open this
with (windows only  at this time  )

with Regards,
MMM Mcube
Mettur Mohan

2009/3/18 Abdul Haleem <ahaleemsl at gmail.com>:
> Dear Mohan
>
> Please copy the link and paste on your browser.
>
>
>
> 2009/3/17 mettur salem <metturmohan2009 at gmail.com>
>>
>> Dear Padmanathan,
>>
>>  How can i know these by just clicking
>> http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2009/03/15/%23ubuntu-tam.html linux
>>  its open html pages
>> just share i eager to know  what happend to that meeting
>>
>> with Regards,
>> Mcube(MMM)
>> Mettur Mohan
>>
>>
>> 2009/3/17 பத்மநாதன் <indianathann at gmail.com>:
>> >                               உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் கடந்த வார
>> > கூட்டம்
>> > ஞாயிறன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் அருண், அமாசு, சேது மற்றும் பத்து
>> > ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர். அருண் ஒவ்வொருவரும்  பயன்யடுத்தும் இயங்குதளம்
>> > பற்றி
>> > கேட்டார். எல்லோரும் உபுண்டு 8.10 குனோமை   பயன்யடுத்துவது
>> > உறுதிசெய்யப்பட்டது.
>> > பிறகு சேது அவர்கள் சில நாட்களுக்கு முன் திரு. ஆர்னி ஜியோத் ( மொழி சார்பு
>> > பொறுப்பாளர் - உபுண்டு) அவர்களிடம் மொழி அமர்வின் நுணுக்கம் பற்றி
>> > கலந்தாலோசித்ததை கூறினார். தமிழ் எழுத்துறுக்கள் பலவற்றையும், குனோம்
>> > மற்றும்
>> > கே.டீ.ஈ. பணி சூழல் இவற்றில் பல நிலைகளில் வடிவமைப்பு பற்றியும்
>> > விவாதிக்கப்பட்டது. தமிழ் மொழியாக்கம் மற்றும் கையேடு தயாரிப்பு பற்றியும்
>> > விவாதிக்கப்பட்டது. இவ்விவாதம் 4 மணிக்கு துவங்கி சுமார் 6 மணிவரை
>> > நீடித்தது.
>> > இதனிடையே குமரன் அவர்கள் வீட்டுக்கணினி வேலைசெய்யாததால் கூட்டத்தில்
>> > கலந்துகொள்ளமுடியவில்லை என தெரிவித்தார்.
>> >
>> > கூட்டக்கலந்துரையாடல் முழுவதும் கீழே உள்ள இணைப்பை சொடுக்கி அறியலாம்
>> >
>> > http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2009/03/15/%23ubuntu-tam.html
>> >
>> > பத்மநாதன்
>> > --
>> >
>> > Padhu,
>> > Pollachi.
>> >
>> >
>> > Knowledge is power !
>> >
>> > "Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
>> >
>> > --
>> > Ubuntu-l10n-tam mailing list
>> > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
>> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>> >
>> >
>> --
>> Ubuntu-l10n-tam mailing list
>> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>
> --
> S.L. Abdul Haleem
> Faculty Of Applied Sciences
> South Eastern University of Sri Lanka
> Blog : http://ahaleemsl.blogspot.com/
> https://wiki.ubuntu.com/AbdulHaleem
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list