[உபுண்டு_தமிழ்]கடந்த வார கூட்டம் - உரையாடல்

mettur salem metturmohan2009 at gmail.com
Tue Mar 17 15:15:13 GMT 2009


Dear Padmanathan,

 How can i know these by just clicking
http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2009/03/15/%23ubuntu-tam.html linux
 its open html pages
just share i eager to know  what happend to that meeting

with Regards,
Mcube(MMM)
Mettur Mohan


2009/3/17 பத்மநாதன் <indianathann at gmail.com>:
>                               உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் கடந்த வார கூட்டம்
> ஞாயிறன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் அருண், அமாசு, சேது மற்றும் பத்து
> ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர். அருண் ஒவ்வொருவரும்  பயன்யடுத்தும் இயங்குதளம் பற்றி
> கேட்டார். எல்லோரும் உபுண்டு 8.10 குனோமை   பயன்யடுத்துவது உறுதிசெய்யப்பட்டது.
> பிறகு சேது அவர்கள் சில நாட்களுக்கு முன் திரு. ஆர்னி ஜியோத் ( மொழி சார்பு
> பொறுப்பாளர் - உபுண்டு) அவர்களிடம் மொழி அமர்வின் நுணுக்கம் பற்றி
> கலந்தாலோசித்ததை கூறினார். தமிழ் எழுத்துறுக்கள் பலவற்றையும், குனோம் மற்றும்
> கே.டீ.ஈ. பணி சூழல் இவற்றில் பல நிலைகளில் வடிவமைப்பு பற்றியும்
> விவாதிக்கப்பட்டது. தமிழ் மொழியாக்கம் மற்றும் கையேடு தயாரிப்பு பற்றியும்
> விவாதிக்கப்பட்டது. இவ்விவாதம் 4 மணிக்கு துவங்கி சுமார் 6 மணிவரை நீடித்தது.
> இதனிடையே குமரன் அவர்கள் வீட்டுக்கணினி வேலைசெய்யாததால் கூட்டத்தில்
> கலந்துகொள்ளமுடியவில்லை என தெரிவித்தார்.
>
> கூட்டக்கலந்துரையாடல் முழுவதும் கீழே உள்ள இணைப்பை சொடுக்கி அறியலாம்
>
> http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2009/03/15/%23ubuntu-tam.html
>
> பத்மநாதன்
> --
>
> Padhu,
> Pollachi.
>
>
> Knowledge is power !
>
> "Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list