[உபுண்டு_தமிழ்]மகாதனபுரம் ஐடிஐ - கட்டற்றமென்பொருள் நிகழ்வு

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Fri Jan 9 13:12:15 GMT 2009


2009/1/9 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>

> வணக்கம்,
>
> திருச்சிக்கும் கரூருக்கும் இடையே இருக்கும் கிராமமாகும் மகாதனபுரம்.
> அவ்விடத்தில் உள்ள எம் வி முத்துகிருஷ்ண ஐயர் ஐடிஐ தனில் கடந்த சனக்கிழமையன்று
> (03.01.2008)
>
(03.01.2009)

--

ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090109/f0f4e490/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list