[உபுண்டு_தமிழ்]கட்டற்ற மென்பொருள் 25வது ஆண்டு விழா

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Mon Sep 22 17:46:09 BST 2008


மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. அனைவருக்கும் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள்.

மேற்கண்ட நிகழ்வின் பேச்சுக்களின் உரைவடிவத்தை வெளியிட்டால் நன்றாக இருக்கும்.


-மு.மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080922/bbd8d42a/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list