[உபுண்டு_தமிழ்]problem in viewing

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Tue Sep 2 13:57:56 BST 2008


கார்த்திக்,

பின்வரும் கட்டளையை உங்கள் முனையத்தில் (terminal) இயக்குங்கள்:

sudo apt-get remove ttf-indic-fonts-core

கட்டளை மேற்படிப் பொதியை நீக்கும்.

அதன்பின் உங்கள் கணினியை மீள்த்தொடங்கிவிட்டுப்பாருங்கள்.
பிரச்சினை தீராவிடில் சொல்லுங்கள்.

-மு.மயூரன்

2008 செப்டம்பர் 2 18:16 அன்று, Karthick B <diatomist at gmail.com> எழுதியது:

>
> அனவருக்கும் வணக்கம்
>
> என்னுடைய உபுண்டு தளத்தில் இயங்கும் கணிணியில் இரண்டு பிரச்சனைகள் உள்ளது.
>
> 1. உபுண்டு குழுமத்திலிருந்து வரும் அஞ்சல்கள் அனைத்தும் வெறும் ? யாக
> தெரிகிறது (பார்க்க இணைப்பு 1)
>
> 2. ஒரு சில ஆங்கில எழுத்துக்கள் தமிழாக தெரிகின்றது, குறிப்பாக அஞ்சலில்!
> (பார்க்க இணைப்பு 2)
>
> தயவுசெய்து இப்பிரச்சனைகளில் இருந்து மிள உதவி செய்யவும்.
>
> நன்றி :)
>
> கார்த்திக்
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080902/65e99c31/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list