[உபுண்டு_தமிழ்]குனு லினக்ஸ் அறிமுக வகுப்பு..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Mon Mar 31 03:34:06 BST 2008


2008/3/21 ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com>:

> வணக்கம்,
>
> கடந்த மாதம் நடந்தது போலவே குனு லினக்ஸ் உலகிற்கு அறிமுகம் பெற
> விருப்பமுள்ளோருக்காக எதி
> ர்வரும் முப்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு நடத்த
> திட்டமிட்டுள்ளோம்.
>


நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் எட்டு பேர் கலந்து கொண்டனர்.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080331/6669300c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list