[உபுண்டு_தமிழ்]குனு லினக்ஸ் அறிமுக வகுப்பு..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Mar 21 05:04:30 GMT 2008


வணக்கம்,

கடந்த மாதம் நடந்தது போலவே குனு லினக்ஸ் உலகிற்கு அறிமுகம் பெற விருப்பமுள்ளோருக்காக எதி
ர்வரும் முப்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்.
மீண்டும் இது முன்பதிவின் அடிப்படையில் அமையும். முன்பதிய தங்களின் பெயர், முகவரி, தொழில், மி
ன்னஞ்சல் மற்றும் தொடர்பு எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை எமக்கு தனிப்பட்டு அனுப்பிடுமாறு கேட்டுக் கொ
ள்கிறோம்.
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list