[உபுண்டு_தமிழ்]ஐஆர்சி இணையரங்க கூட்ட அழைப்பு ** நாள் 22-03-2008 **

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Thu Mar 20 12:35:39 GMT 2008


அன்புடையர் வணக்கம்,

வருகின்ற சனிகிழமை 22-03-2008  அன்று மாலை 3.00 மணிக்கு ஐஆர்சி பயனர் கூட்டம்
நடைப்பெறயிருக்கிறது. அனைவரும் கலந்துக்கொண்டு தங்களது கருத்துக்களை
பகிர்ந்துக் கொள்ளவும்.

ஐஆர்சி வாயில்: irc.freenode.net ல் #ubuntu-tam
நாள் : 22-03-2008
நேரம் : மாலை 3.00 மணிக்கு


இங்கனம்,
அன்புடன்,
அருண்

"*நுட்பம் நம்மொழியில்* *தழைக்கச் செய்வோம்*"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080320/79247236/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list