[உபுண்டு_தமிழ்]Fwd: ஐஆர்சி பயனர் கூட்டம் - 15-03-2008 - மாலை 3.00 மணிக்கு

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Fri Mar 14 08:53:27 GMT 2008


நினைவுக்கு.

---------- Forwarded message ----------
From: தங்கமணி அருண் <thangam.arunx at gmail.com>
Date: 2008/3/12
Subject: ஐஆர்சி பயனர் கூட்டம் - 15-03-2008 - மாலை 3.00 மணிக்கு
To: தமிழக உபுண்டு பயனர் குழு <ubuntu-tam at lists.ubuntu.com>,
ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com


அன்புடையர் வணக்கம்,

வருகின்ற சனிகிழமை 15-03-2008  அன்று மாலை 3.00 மணிக்கு ஐஆர்சி பயனர் கூட்டம்
நடைப்பெறயிருக்கிறது. அனைவரும் கலந்துக்கொண்டு தங்களது கருத்துக்களை
பகிர்ந்துக் கொள்ளவும்.

ஐஆர்சி வாயில்: irc.freenode.net ல் #ubuntu-tam
நாள் : 15-03-2008
நேரம் : மாலை 3.00 மணிக்கு


இங்கனம்,
அன்புடன்,
அருண்

"*நுட்பம் நம்மொழியில்* *தழைக்கச் செய்வோம்*"

-- 
அன்புடன்
அருண்

"நுட்பம் நம்மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம்"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080314/3a6b44ba/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list