[உபுண்டு_தமிழ்]சிந்தனைக்கு..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Tue Jun 3 14:41:07 BST 2008


2008/6/3 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:

> வணக்கம்,
>
> ஓஓஎக்ஸ.எம் விவகாரத்தில் ஐஐடி மும்பயின் பேராசிரியர் தீபக் பதக்கின் இடுகை.
>


அது ஓஓஎக்ஸ்எம்எல் (OOXML).


-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080603/fc7154ba/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list