[உபுண்டு_தமிழ்]"பயனரின் பார்வையில் - உபுண்டு"

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Wed Jul 2 05:37:49 BST 2008


மிக்க மகிழ்ச்சசி....நானும் பங்குகொள்ள வரும்புகிறேன்.....இதை வெளியிட்டால்
உபுண்டு பயனாளர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்...

2008/6/30 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:

>
>
> 2008/6/29 Sri Ramadoss M <shriramadhas at gmail.com>:
>
>>
>> முதலில் வேண்டிய விவரங்களின் தலைப்பினைத் தீர்மானிக்கலாம். பின்னர் யார்
>> எழுதுவது என்று தீர்மானிக்கலாம். இதற்கென ஒரு மடலாடற் குழுவை ஏற்படுத்தலாம்.
>>
>>
> http://ubuntu-tam.org/mailman/listinfo/payanarin-paarvaiyil_ubuntu-tam.org
>
>
>
> --
> ஆமாச்சு
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 
அன்புடன்
அருண்

"நுட்பம் நம்மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம்"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080702/ee78daa8/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list