[உபுண்டு_தமிழ்]சன் --> மை எஸ் க்யூ எல், நோக்கியா --> டிரால்டெக் வாங்கிட்டாங்க...

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Mon Jan 28 12:07:03 GMT 2008


Mysql ஐ சண் வாங்கியது தொடர்பில் மகிழ்ச்சியே.
மை எஸ் க்யூ எல் போகும் பாதை படிப்படியாக மூடப்படுவதை நோக்கியதாக , மென்பொருள்
சுதந்திரத்துக்கு எதிர்த்திசையில்

அசைவதாக உணர்ந்து உள்ளூரப் பயந்துகொண்டிருந்தேன்.
சண் வாங்கிய பின் ஓரளவுக்கேனும் நிம்மதியா இருக்கு.

சண் "திறந்த மூல யாவார" த்தை நன்றாக புரிந்து வைத்திருக்கும் நிறுவனம்.


ஆனா, நொக்கியா ட்ரால்டெக்கை வாங்கியது தொடர்பில் எதுவும் தெளிவில்லை.


-மு.மயூரன்

2008/1/28 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <amachu at ubuntu.com>:

> பாருங்க,
>
> http://blogs.mysql.com/kaj/2008/01/16/sun-acquires-mysql/
>
>
> http://trolltech.com/company/newsroom/announcements/press.2008-01-28.4605718236
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://amachu.net
>
> வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 
http://www.mauran.blogspot.com | http://www.tamilgnu.blogspot.com |
http://www.noolaham.net
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080128/a918fd39/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list