[உபுண்டு_தமிழ்]இந்தச் சிக்கல் உங்களுக்கும் இருக்கா?

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Thu Aug 21 15:46:03 BST 2008


ஆம். இருந்தது.
தீர்வு இலகுவானது

ttf-core fonts indic (என்று நினைக்கிறேன்) பொதியை uninstall பண்ணிவிட்டு
உலாவியை மீளத்திறங்கள் சரியாகிவிடும்.


-மு.மயூரன்

2008 ஆகஸ்ட் 21 20:10 அன்று, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <
amachu at ubuntu.com> எழுதியது:

> http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=889079
>
> --
> ஆமாச்சு
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080821/17fa9b4a/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list