[உபுண்டு_தமிழ்]அறிவியலின் சொந்தக்காரர் யார்?

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Mon Aug 18 18:58:13 BST 2008


இந்த மாதக் கணிமொழியில் உங்கள் அறிவைத் தூண்டுமொரு படைப்பு...

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://kanimozhi.org.in

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080818/cdf5fc43/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list