[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] ubuntu 8.04ம் தமிழும்

கா. சேது | K. Sethu skhome at gmail.com
Fri Apr 25 18:03:42 BST 2008


2008/4/25 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <amachu at ubuntu.com>:

>
> 2008/4/25 கா. சேது | K. Sethu <skhome at gmail.com>:
>
>>
>> மேற்காட்டியவற்றிலிருந்து பாங்கோ பயன்படுத்தும் ஜிஎடிட் மற்றும் பயர்பாக்ஸ்
>> போன்றவைகளில்தான் பிரச்சினை உள்ளது என கணிக்கலாம். ஆயினும் நிறுவியுள்ள
>> குபுண்டு பீட்டா வழி  கேடீஈ மேசைத்தளத்திலும் தமிழ் (ta_IN) மொழிச் சூழலில்
>> நிரல்கள் (menu commands) மற்றும் Panel இல் தமிழில் உள்ள பயனர் பெயரும்
>> துல்லியமற்றதாக மங்கியே தென்படுகின்றன.
>>
>
>
> கேபசூ 4 (அ) 3?
>

3 மட்டுமே இதுவரை. 4 இன்னமும் நிறுவவில்லை


>
>>
>> தேவையான தீர்வு என்னவெனில் உபுண்டு நடத்துனர்களுக்கு வழு அறிக்கை மூலம்
>> சுட்டிக்காட்டி மேம்பாட்டலைப் பெறுவது. நான் விரைவில் வழு அறிக்கை தாக்கல்
>> செய்வேன். ஆயினும் வேறு யாரும் ஏற்கனவே வழுத்தாக்கல் செய்திருப்பின் அல்லது
>> செய்யவிருப்பின் செய்தபின் வழு அறிக்கைக்கான தொடுப்பை இங்கு எழுதும் படி
>> கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
>>
>
> இதுவரையில்லை.
>
>
>>
>> நான் மேற்காட்டிய திரைக்காட்டசிகள் எல்லாம் ஹார்டி பீட்டா கொண்டு நிறுவிய
>> இயங்குத்தளத்தில் பார்ப்பவைகளாயினும் எனது உபுண்டு மற்றும் குபுண்டு
>> தளங்களுக்கும் தரப்பட்ட எல்லா மேம்பாடுகளையும் இற்றைப்படுத்திவந்துள்ளதால்
>> தற்போது அவை இறுதியாக்கப்பட்ட வெளியீடுளே. எனக்குத் தெரிந்த வரைநில்
>> இறுதியாக்கப்பட்டது 21 அல்லது 22 ஆம் திகதியிலேயே. (வெளியீடு நேற்றைய
>> தினமாயினும்). எனவே புதிதாக இறுதியாக்கப்பட்டுள்ள இறுவட்டுக்களைப் பதிவிறக்கி
>> நிறுவுவோருக்கும் நான் காட்டியவாறே தோற்றங்கள் இருக்கும். அப்படியல்ல என
>> நற்செய்திகள் இருப்பின் அறிய ஆவல் கோண்டுள்ளேன்.
>>
>>
>
> தாங்கள் லேங்க்வேஜ் பேக் நிறுவினீர்களா?
>

நிச்சயமாக.

உபுண்டு நிறுவலில்:

sethu at sethu-ubuntuhardy-home:~$ aptitude search language |grep "ta "
i  language-pack-gnome-ta     - GNOME translation updates for language
Tam
p  language-pack-kde-ta      - KDE translation updates for language
Tamil
i  language-pack-ta        - translation updates for language
Tamil
i A language-support-fonts-ta    - Additional fonts metapackage for
Tamil
i A language-support-input-ta    - Input methods metapackage for
Tamil
i  language-support-ta       - metapackage for Tamil language
support
i A language-support-writing-ta   - Writing aids metapackage for Tamil

sethu at sethu-ubuntuhardy-home:~$ aptitude search language |grep "ta-"
i A language-pack-gnome-ta-base   - GNOME translations for language
Tamil
p  language-pack-kde-ta-base    - KDE translations for language
Tamil
i A language-pack-ta-base      - translations for language Tamil

sethu at sethu-ubuntuhardy-home:~$ aptitude search tamil
i  tamil-gtk2im          - Tamil input method for
GTK-2
i  ttf-tamil-fonts         - Free TrueType fonts for the Tamil
language
sethu at sethu-ubuntuhardy-home:~$

மேலே i உடன் காட்டப்பட்டதெல்லாம் நிறுவப்பட்டுள்ளன உபுண்டு நிறுவலில்.
இன்னுமொன்று language-support-translations-ta வும் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது.
(மேற்காட்டிய aptitude வழி தேடுதலில் அது தென்படாதுக்கு காரணம் தெரியவில்லை)

குபுண்டு நிறுவலில் அவற்றுடன் மிஞ்சிய இரண்டும் (language-pack-kde-ta ,
language-pack-kde-ta-base) நிறுவியபின்தான் சோதித்தேன்.

ஹார்டியில் புதிதாய் சேர்க்கப்பட்டுள்ள language-support-fonts-ta,
language-support-input-ta, language-support-writing-ta,
language-support-translations-ta நாலும் meta packages - அவைகள் மாற்றம்
செய்யும் கோப்பு எதையும் நிறுவுவதில்லை. copyright மற்றும் changelog.gz
கோப்புக்கள் மட்டும்தான் usr/share/docழ அடைவினுள் நிறுவுகின்றன.


~சேது
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080425/c325b6f6/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list