[உபுண்டு_தமிழ்]தபுண்டு 7.4.1 வந்துவிட்டது.

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Thu May 10 20:55:37 BST 2007


சுட்டிக்காட்டியமைக்கு நன்றி சேது.

இது கூகிள் பேஜஸ் இல் தவறாக இருக்குமோ தெரியாது.

இன்னொரு முறை கோப்பினை தரவேற்றுகிறேன்.
பெயர்த்தவறிற்கு வருந்துகிறேன். மாற்றிவிடுகிறேன்.


-மு.மயூரன்

On 5/11/07, K. Sethu <skhome at gmail.com> wrote:
>
> On 05/10/2007 07:12 PM, மு.மயூரன் | M.Mauran wrote:
> > அனைவருக்கும் வணக்கம்.
> >
> > உபுண்டு ஃபீஸ்டிக்கான தபுண்டு இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
> > தரவிறக்கத்துக்கும் நிறுவல் உதவிக்கும் தபுண்டுவின் புதிய வலையகமான
> > http://tabuntu.googlepages.com/home
> > <http://tabuntu.googlepages.com/home> என்ற முகவரிக்குச் செல்லவும்.
> >
> மயூரன் பொதியை பதிவிறக்கையில் ஏதோ ஒரு பிரச்சினை ஏற்படுகிறது. பதிவிறக்கும்
> போது
> 3.4 MB அளவு என்று தகவல் வருகிறது. ஆயினும் 5-6 தடவைகள் முயன்ற போதும் 1 -
> 2MB
> க்கு இடைப்பட்ட அளவுடன் பதிவிறக்கம் முடிந்ததாக பயர்பாக்சின் பதிவிறக்கி
> கூறுகிறது.
> பொதியை திறக்க முயலுகையில் "An error occurred while loading the archive." -
> gzip: stdin: unexpected end of file ; tar: Unexpected EOF in archive
> tar: Error is not recoverable: exiting now" என்பன வருகின்றன. கடைசி முறையாக
> 3.1 MB வரை பதிவிறங்கியும் அப்படியே. தடைப்படுவது இக் கோப்புத்தான். (இந்
> நேரத்தில்
> வேறு பதிவிறக்கங்கள் தடையில்லமல் வருகின்றன. எனது adsl இணைப்பும் 40-50
> KBytes/sec
> பதிவிறக்க வேகங்களில் உள்ளது).
>
> 7.4.1 என்று வெளியீடு எண் தவறுதலாகவோ ? 7.04.1 என்றிருந்திருக்க வேண்டும்?
> ஏனெனில்
> பைஸ்டி ஆனது உபுண்டு - 7.04 ஆகும்.
>
> அத்துடன்  http://tabuntu.googlepages.com/home தளத்தில் Fiesty என
> குறிபிட்டுள்ளீர்கள். சரியான எழுத்துக்கூட்டு Feisty ஆகும். ie அல்ல ஆனால்
> ei
> என்பதால் தமிழிலும்  ஃபீஸ்டி என்பதை விட ஃபைஸ்டி என்பதே சரி.
>
> தமிழ் மரபிலக்கணங்களில் உள்ளடக்கப்படாத ஒலி f க்கு
> தற்காலத்தில் தமிழர்களிடையே ப் இன்
> உயிர்மெய்களுடன் தற்காலிக சுட்டியாக ஃ பரவலாக ஏற்றுக் கொள்ளப் பட்டுள்ளது
> உண்மைதான்
> எனினும் "பைஸ்டி" என்ற திரிபான
> உச்சரிப்பும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியதே என நான்
> நினக்கிறேன் .
>
> "வைஸ்டி" எனவும் எழுத்தலாம். கம்பர் அவ்வாறே f ஒலி உள்ள வட இந்திய சொற்களை
> வகரம்
> பாவித்து கையாணடதாக இராம கி யின் வலைப்பதிவொனெறில் வாசித்திருக்கிறேன்.
> இராம கி
> இன் பரிந்துரையும் அவ்வாறு வகரமாக்கி எழுதுவதுதான்.
>
> ( ஜேர்மன் மற்றும் டச்சு காரர்கள் v யை f க்கும் பாவிக்கிறார்கள்தானே? volks
> = folks )
>
> ~சேது
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070511/2e3550bf/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list