[உபுண்டு_தமிழ்]தபுண்டு 7.4.1 வந்துவிட்டது.

K. Sethu skhome at gmail.com
Thu May 10 20:44:26 BST 2007


On 05/10/2007 07:12 PM, மு.மயூரன் | M.Mauran wrote:
> அனைவருக்கும் வணக்கம்.
>
> உபுண்டு ஃபீஸ்டிக்கான தபுண்டு இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
> தரவிறக்கத்துக்கும் நிறுவல் உதவிக்கும் தபுண்டுவின் புதிய வலையகமான 
> http://tabuntu.googlepages.com/home 
> <http://tabuntu.googlepages.com/home> என்ற முகவரிக்குச் செல்லவும்.
>
மயூரன் பொதியை பதிவிறக்கையில் ஏதோ ஒரு பிரச்சினை ஏற்படுகிறது. பதிவிறக்கும் போது 
3.4 MB அளவு என்று தகவல் வருகிறது. ஆயினும் 5-6 தடவைகள் முயன்ற போதும் 1 - 2MB 
க்கு இடைப்பட்ட அளவுடன் பதிவிறக்கம் முடிந்ததாக பயர்பாக்சின் பதிவிறக்கி கூறுகிறது. 
பொதியை திறக்க முயலுகையில் "An error occurred while loading the archive." - 
gzip: stdin: unexpected end of file ; tar: Unexpected EOF in archive
tar: Error is not recoverable: exiting now" என்பன வருகின்றன. கடைசி முறையாக 
3.1 MB வரை பதிவிறங்கியும் அப்படியே. தடைப்படுவது இக் கோப்புத்தான். (இந் நேரத்தில் 
வேறு பதிவிறக்கங்கள் தடையில்லமல் வருகின்றன. எனது adsl இணைப்பும் 40-50 KBytes/sec 
பதிவிறக்க வேகங்களில் உள்ளது).

7.4.1 என்று வெளியீடு எண் தவறுதலாகவோ ? 7.04.1 என்றிருந்திருக்க வேண்டும்? ஏனெனில் 
பைஸ்டி ஆனது உபுண்டு - 7.04 ஆகும்.

அத்துடன்  http://tabuntu.googlepages.com/home தளத்தில் Fiesty என 
குறிபிட்டுள்ளீர்கள். சரியான எழுத்துக்கூட்டு Feisty ஆகும். ie அல்ல ஆனால் ei 
என்பதால் தமிழிலும்  ஃபீஸ்டி என்பதை விட ஃபைஸ்டி என்பதே சரி.

தமிழ் மரபிலக்கணங்களில் உள்ளடக்கப்படாத ஒலி f க்கு தற்காலத்தில் தமிழர்களிடையே ப் இன் 
உயிர்மெய்களுடன் தற்காலிக சுட்டியாக ஃ பரவலாக ஏற்றுக் கொள்ளப் பட்டுள்ளது உண்மைதான் 
எனினும் "பைஸ்டி" என்ற திரிபான உச்சரிப்பும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியதே என நான் 
நினக்கிறேன் . 

"வைஸ்டி" எனவும் எழுத்தலாம். கம்பர் அவ்வாறே f ஒலி உள்ள வட இந்திய சொற்களை வகரம் 
பாவித்து கையாணடதாக இராம கி யின் வலைப்பதிவொனெறில் வாசித்திருக்கிறேன்.  இராம கி 
இன் பரிந்துரையும் அவ்வாறு வகரமாக்கி எழுதுவதுதான்.

( ஜேர்மன் மற்றும் டச்சு காரர்கள் v யை f க்கும் பாவிக்கிறார்கள்தானே? volks = folks )

~சேதுMore information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list