[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழும ஐ.ஆர்.சி உரையாடல் - அழைப்பு...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Mar 17 13:11:17 GMT 2007


தங்களின் நினைவிற்காக...

On 3/16/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> வணக்கம்,
>
> இவ்வாரத்திற்கான உபுண்டு தமிழ் குழும ஐ.ஆர்.சி சந்திப்புகளின் இணைப்புகள்
> வருமாறு.
>
> தமிழாக்கம் குறித்த சந்திப்பு:
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC உரையாடற்
> தொகுப்பு/17_மார்ச்_2007
>
> தமிழ் கலைசொற்கள் பற்றிய விவாதங்கள் இடம்பெறும்.
>
பங்களிக்குமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
>
> Channel: #ubuntu-tam
> IRC: irc.freenode.net
> On: 17 & 18 March 8 PM (Sat & Sun)
>
>
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070317/ee5bf191/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list