[உபுண்டு_தமிழ்][அறிவிப்பு] பீஸ்டி தமிழாக்கத் துவக்கம்...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Mon Mar 12 17:50:52 GMT 2007


வணக்கம்,

லாஞ்ச்பேடில் உபுண்டு பீஸ்டிக்கான  மொழிபெயர்ப்பு துவக்கப் பட்டுள்ளது.


https://launchpad.net/ubuntu/feisty/+translations

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070312/cae157a9/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list