[உபுண்டு_தமிழ்]தமிழாக்க சந்திப்பு நாளை!

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Mar 3 02:40:56 GMT 2007


இன்று நடைபெற வேண்டிய தமிழாக்கம் குறித்த ஐ.ஆர்.சி சந்திப்பு நாளைய வாராந்திர
சந்திபோடு  நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்!

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070303/80e1778d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list