[உபுண்டு_தமிழ்]இது ரொம்ப முக்கியம் சாமியோஓஒ!

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Jun 23 05:13:04 BST 2007


சனி 23 ஜூன் 2007 06:04 யில், நீங்கள் எழுதியது:
> தயை செய்து இந்த வார இறுதி விடுமுறையில் கீழ் கண்ட கேள்விகளுக்கு விடை
> தரவும். மொழியாக்கம் குறித்த சில நடைமுறைகளை வகைப்படுத்த இது மிக
> முக்கியம்.
>

நீங்க உபுண்டு பத்தி பேசறீங்ளா??

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list