[உபுண்டு_தமிழ்]பி.ஓ எடிட் தமிழாக்கம்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Jun 1 04:58:50 BST 2007


பி.ஓ  எடிட் புதுப்பிக்கப் பட்டுள்ளது..

http://www.poedit.net/translations.php

இது முற்றிலும் முழுமைப் பெற இச்செயலி பயன்படுத்தும் wxwidgets எனப்படும்
நிரலகத்தின் சரங்கள் தமிழாக்கம் செய்யப் பட வேண்டியுள்ளது.

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070601/22433cb9/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list