[உபுண்டு_தமிழ்]ஸ்கிம் குறித்த தொழில் நுட்ப விஷயங்கள்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Jul 14 02:03:11 BST 2007


On 7/14/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> மூடுல் கத்துக்குட்டிக்கு ஏதாவது சொல்லிக்கொடுத்தால் நல்லது!
>
> இது கத்துக்கொடுக்கவா? அல்லது கத்துத்தரவா?
> நிறுவியபின் அடுத்த வேலை என்ன?
> திவே
>
>
இது ரெண்டுத்துக்குமே! இதை விரிவு படுத்துக்கணும்...

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070714/5be159e2/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list