[உபுண்டு_தமிழ்]நேற்று IRC உரையாடல் நடந்ததா!

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Mon Jan 29 10:58:54 GMT 2007


வணக்கம்,

நேற்று  IRC உரையாடல்  நடந்ததா?

அதன்  பதிவு  யாரிடமும்  உள்ளதா?

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070129/0a164fd4/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list