[உபுண்டு_தமிழ்]IRC சுருக்கமாக...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Jan 27 07:17:57 GMT 2007


On 1/27/07, balaji chellappan <bchemuth at yahoo.com> wrote:
>
> அன்புள்ள ஆமாச்சு,
> IRC உரையாடல் என்றால் என்ன?
> அதனில் பங்குக் கொள்வது எப்படி?
> நன்றி
> செ. பாலாசி
>

எமக்குத் தெரிந்ததை சொல்கிறேன்,

தொழில் நுட்ப விஷயங்களை இணையத்தின் வாயிலாக பகிர்ந்து கொள்ளும் முறை.

யாஹூ உரையாடற் போன்றது..இதற்கு ஒரு சேவக மையம் இருக்கும். கட்டற்ற மென்பொருள்
உலகில் பிரபலமான சேவக மையம் freenode எனப்படுவது.

இதில் எண்ணற்ற வாயில்கள் பதிவு செய்யப் பட்டிருக்கும். இவை ஒவ்வொன்றும்
ஒவ்வொரு தேவைக்காக இருக்கும். இதில் பலரும் நுழைந்து அரட்டை அடிக்கலாம். இவை
பிற காரணங்களுக்காக பயன்படுத்தலாம் என்றாலும் தொழில் நுட்ப காரணங்களுகாகவே
பயன்படுத்தப் படுகிறது.

உதாரணத்திற்கு நம்து தமிழ் குழும வாயிலான #ubuntu-tam

இவ்வாயிலில் ஒரே சமயத்தில் இருக்கும் அனைவரும் தகவல்களைப் பரிமாறிக் கொள்ளத்
துவங்க வேண்டியது தான்,

இதற்கு IRC Client (புழக்கத்தில் தமிழ்ச் சொல்லுண்டா?) நிறுவப் பட்டிருத்தல்
அவசியம். (யாஹூ மெசஞ்சர் போன்றது)

இயல்பாக உபுண்டு நிறுவியதும் கிடைக்கப் பெறும் Gaim செயலியை இதற்கு பயன்
படுத்தலாம்.

http://freenode.net/ பார்க்க...
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே - அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070127/14d5798d/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list