[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல் - அழைப்பிதழ்

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Sun Jan 21 02:00:18 GMT 2007


On Sat, 2007-01-20 at 23:34 +0530, மு.மயூரன் | M.Mauran wrote:
> நிகழ்த்த நிகழ்ச்சி நிரலில் இடம் தருவீர்களா/

தாராளமாக..

நமது IRC வாயில்: #ubuntu-tam


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list