[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல் - அழைப்பிதழ்

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sat Jan 20 18:04:28 GMT 2007


தற்போது இணைய இணைப்பு கிடைத்துவிட்டதால் கலந்துகொள்ள முயல்கிறேன்.
கலந்துகொள்ளும்பட்சத்தில் தபுண்டு தொடர்பான உரையாடல்களை நிகழ்த்த நிகழ்ச்சி
நிரலில் இடம் தருவீர்களா/

-மு.மயூரன்

On 1/20/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> விவரம்:  உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல்
>
> தேதி:     21 சனவரி 2006, ஞாயிறு
>
> நேரம்:    இந்திய நேரம் இரவு 8.00 - 9.00 மணி
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத் தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
>
>
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>


-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070120/6877ab7e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list