[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் வங்கிக் கணக்கு விவரம்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Wed Jan 17 08:29:44 GMT 2007


வணக்கம்,

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/உபுண்டு_தமிழ்_குழுமத்தின்
வங்கிக்_கணக்கு_விவரம்

மேற்கண்ட பக்கத்தில் நமது குழுமத்தின் வங்கிக் கணக்கு விவரம் கொடுக்கப்
பட்டுள்ளது.

--
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070117/9e2ba58c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list