[உபுண்டு_தமிழ்][உபுண்டு தமிழகம்]வங்கி கணக்கு உருவாக்குவது குறித்து?

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Tue Jan 9 16:35:10 GMT 2007


> வசதி கருதி சென்னையில் உள்ள சிலருடன் கூட்டுக்கணக்கு துவக்கலாம்.
> கணக்குவழக்குகளை மாதம்தோறும் சமர்ப்பிக்கலாம்

நம் குழுமத்தில் அங்கத்தினராய் உள்ள உமா மகேஸ்வரியும், ஹரிஷ் குமாரும் இதற்கு
இசைவு தெரிவித்துள்ளார்கள். இது குறித்த பாரத ஸ்டேட் வங்கி, நந்தம் பாக்கம்
கிளையில் கணக்கொன்று துவக்க உத்தேசம். இது Core Banking முறையில் இணைக்கப்
பட்டுள்ளமையால் இணைய தளத்தின் மூலம் அவரவர் தத்தமது பங்களிப்பை  செலுத்தலாம்.

இது குறித்த மேலும் விவரங்களை  விரைவில் அனுப்பிவைக்கிறேன்...

நன்றி.

On 1/9/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> இது தவிர்க்க இயலாத கட்டாயம்.
>-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070109/14734b03/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list