[உபுண்டு_தமிழ்][உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல் - à®à®´à¯ˆà®ªà¯à®ªà®¿à®¤à®´à¯

balaji chellappan bchemuth at yahoo.com
Sun Jan 7 13:12:14 GMT 2007


மன்னிக்கவும்,
என்னால் நீங்கள் எழுதியதைப் படிக்க இயலவில்லை, எழுத்துருப் பிழைப் போலுள்ளது. தயவுக் கூர்ந்து இப்பிழையைக் கலைய  உதவவும்.
நன்றி
செ. பாலாசி

ம.ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote: விவரம்:  உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல்

தேதி:       07 சனவரி 2006, ஞாயிறு

நேரம்:     இந்திய நேரம் இரவு 8.00 - 9.00 மணி

-- 
à®
ன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team 
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/  -- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam


 Send free SMS to your Friends on Mobile from your Yahoo! Messenger. Download Now! http://messenger.yahoo.com/download.php
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070107/eb7cfd7e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list