[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல் - அழைப்பிதழ்

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Jan 6 11:40:08 GMT 2007


விவரம்:  உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல்

தேதி:       07 சனவரி 2006, ஞாயிறு

நேரம்:     இந்திய நேரம் இரவு 8.00 - 9.00 மணி

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070106/09f91990/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list