[உபுண்டு_தமிழ்]கான்கொயரரும் பயர்பாக்சும் - முகவரி தெரிவதிலுள்ள வித்தியாசம்...

Saravanan saravanannkl at gmail.com
Sun Feb 4 04:49:12 GMT 2007


Today I stumbled upon LocationBar2 extension <
https://addons.mozilla.org/firefox/4014/>. It almost fixes this problem.

Thanks
Saravanan


On 1/14/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> நேற்று கான்கொயரர் பயன்படுத்தும் போது உலாவியின் முகவரி பெட்டியில் தமிழ்
> எழுத்துக்களைக் காட்டுவதிலுள்ள வித்தியாசம் கண்டெடுத்தேன்..
>
> பார்க்க,
>
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/
> கான்கொயரரும்_பயர்பாக்சும்
>
> தங்களின் கருத்துக்களை  அறிய விழைகிறேன்...
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070203/d3439ad3/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list